SVUM-CZ, s.r.o. – Informace

Povlakový systém DELTA-MKS

Povlakový systém DELTA-MKS je vhodný pro:

 • pojovací materiály, šrouby, vruty, matice, podložky, svorníky, třmeny, nýty
 • hadicové spojky
 • šroubení
 • drobné kovové díly
 • nábytková kování
 • součásti zámků
 • automobilové součásti
 • instalační materiály
 • kovové díly pro vnější architekturu
DELTA-MKS povlakový systém Celk. tloušťka nánosu µm Korozní odolnost v solné mlze DIM 50021 Počet povlaků Teplota vytvrzování °C
DELTA - Seal cca 8 do 120 h 2 180 - 220
DELTA - Tone 9000 cca 8
cca 12
do 240 h
do 480 h
2
3
180 - 200
DELTA - Tone 9000
+ DELTA - Seal
cca 9
cca 12
do 240 h
do 480 h
2 + 1
2 + 2
180 - 220
*DELTA - Protect KL 100 cca 12 do 600 h 3 180 - 240
*DELTA - Protect KL 100
+ DELTA - Protect VH 300 nebo VH 301
cca 12 ~ 1000 2 + 1
2 + 2
80 - 200
* nové materiály

Údaje jsou orientační, výsledná odolnost závisí na typu a geometrii dílů a na způsobu povlakování. Zvýšením počtu vrstev a tloušťky vrstvy lze odolnost zvýšit. U závitových dílů nutno přihlížet k tolerancím závitů.

Výhody DELTA – PROTEKTU KL 100 vůči DELTA TONE 9000:

 • snížení bílé koroze
 • vyšší ochrana o 25 – 30% v solné mlze
 • stejnoměrnější povlak

Výhody D. PROTEKTU VH 300 a VH 301 GZ proti DELTA SEALU:

 • vodní disperze ředitelná vodou
 • zlepšená ekologie vůči rozpouštědlovým materiálům
 • snížená difuse vlhkosti a korozních činidel umožňuje snížení celkové tloušťky povlaků (závitové díly)
 • možné snížení teploty vytvrzování (až na 80°C)
 • transparentnost
 • vyšší tvrdost povrchu
 • nevýhoda: díky transparentnosti možná pouze stříbrná barva z podkladu DT 9000 nebo DP KL 100

Výhody kombinace obou nových typů:

 • zvýšení odolnosti vůči solné mlze až k 1000 hodinám
 • vyšší tvrdost povlaku a tím odolnost vůči poškození
 • splnění požadavků automobilového průmyslu na hodnotu součinitele tření 0,13 ± 0,03 u závitových dílů