SVUM-CZ, s.r.o. - Povlakové hmoty

Protikorozní povlakový systém Dörken

DELTA – TONE

Anorganický mikrovrstevný systém. Anorganický základní systém s katodickou ochranou povrchů, elektr. vodivý (např. pro EC povlaky), s vysokou ochrannou účinností při testu v solné mlze podle ISO 9227, ASTM B 117-73 a DIN 50021. Barva: stříbrná

DELTA - SEAL

Organický mikrovrstevný systém. Organický finiš určený zejména pro ocelové podklady upravené povlakem DELTA-TONE, hliník nebo nerezavějící ocele. DELTA-SEAL slouží m.j. k barevnému označení povrchů, snižuje a stabilizuje součinitel tření, podstatně zvyšuje výsledky zkoušek v solné mlze a při Kesternichově testu dle ISO 6988, a dobře chrání vůči kontaktní korozi. Zpomaluje vznik bílé rzi.Základní barva je stříbrná a černá, ve zvláštních případech je možná též červená, světle modrá, tmavě modrá zelená, světle šedá, okrově hnědá a ořechově hnědá. Typy DELTA SEAL GZ jsou určeny pro povlakování závitových dílů a obsahují k regulaci a snížení tření mikrojemný PTFE.

DELTA PROTEKT KL 100

Je zlepšeným vývojovým typem mikrolamelového povlaku DELTA-TONE 9000. Při tloušťce povlaku cca 10 mikrometrů lze tímto typem bez CrVI povlaku dosáhnout korozní odolnosti vůči červenému rezu při zkoušce v solné mlze až 600 hodin. Vyšší je též odolnost vůči tvorbě bílého rezu. Vytvrzování povlaků se provádí při teplotě 180 - 240°C.

DELTA PROTEKT VH 300

Je povlakovým materiálem na bázi litium – silikon – oxydového polymeru, který po vytvrzení vytváří na podkladech upravených DELTA PROTEKTEM KL 100 nebo DELTA TONE 9000 po vytvrzení průhlednou vrstvu, která již při tloušťce 2-4 mikrometry bariérovým efektem podstatně snižuje korozní účinky vzdušné vlhkosti, kyslíku a korozních činidel na takto upravené ocelové součásti. Při celkové tloušťce kombinovaného povlaku 12 mikrometrů se zvyšuje odolnost v solné mlze (DIN 50021) až přes 1000 hodin, což jsou výrazně vyšší hodnoty než u kombinace DELTA TONE - DELTA SEAL. Zvyšují se i mechanické hodnoty povlaků, zejména jejich tvrdost.

DELTA PROTEKT VH 301

GZ na rozdíl od předešlého materiálu obsahuje kluzný prostředek, který po aplikaci zaručuje nízké a řízené součinitele tření. Vhodný je hlavně u závitových dílů a používá se zde v kombinaci s PROTEKTEM KL 100. Další výhodou je i to, že potřebné tloušťky jeho nánosů jsou oproti dřívějším úpravám nižší, což příznivě ovlivňuje z prostorových důvodů možnosti aplikací i u menších průměrů závitů nebo u přesných závitů.

DELTA PROTEKTY VH 300 a VH 301 GZ

Jsou výhodné též z dalšího ekologického hlediska, protože jsou vodou ředitelné. Vytvrzování lze u nich provádět již od 80°C. Jejich bariérová účinnost zůstává vysoká i při zvýšených teplotách a například jejich dlouhodobé vystavení teplotě 200°C jejich bariérový účinek zlepšuje dalším zesíťováním povlaku. Toto vytváří předpoklady pro jejich aplikaci i v motorovém prostoru a oblasti brzd automobilů, kde je značné teplotní namáhání.

Pokud budete mít zájem o aplikaci těchto materiálů na Vaše výrobky, obraťte se se svými požadavky na naše pracovníky. Informace na e-mail: info@svum-cz.cz