SVUM-CZ, s.r.o. - Výhody

Výhody protikorozního ochranného systému DELTA – MKS

 • Nevznikají problémy s nebezpečnými odpady, povlaky neobsahují těžké a toxické kovy, jako např. chromVI, kadmium, olovo, rtuť.
 • Aplikace je možná různými nanášecími postupy.
 • Anorganický a organický systém vytváří mikropovlak o tloušťce 8 – 15 µm v závislosti na požadované korozní odolnosti dílů.
 • Zkouška v solné mlze, prováděná podle ISO 9227, ASTM B 117, DIN 50021 podle druhu a tloušťky povlaku až nad 1000 hodin.
 • Kesternichův test podle ISO 6988 (2 l SO2) až 15 cyklů v závislosti na struktuře povlaku.
 • Vysoká ochranná schopnost vůči dotykové korozi u povlaků DELTA – SEAL a DELTA – PROTEKT VH 300 a 301 GZ též na ušlechtilých ocelích a hliníku.
 • Při nanášení povlaků nevzniká vodíkové křehnutí. Proto jsou vhodné též pro vysokopevnostní šrouby, pružiny a pevnostní díly.
 • Snížený a stálý součinitel tření
 • Barevné označování součástí pomocí povlaků DELTA – SEAL
 • Výborná chemická odolnost
 • Vysoká dlouhodobá teplotní odolnost (nad 200°C u DELTA PROTEKTU)
 • Povlaky DELTA-TONE/DELTA-SEAL a DELTA PROTEKT KL 100 - VH 300 a VH 301 GZ splňují evropské a americké specifikace a předpisy pro automobilový průmysl. Vyhovují m.j. podmínkám předpisů Volkswagen / Audi / Seat / Škoda TL 233 a TL 245.

Povrchovou ochranu dodaných součástí systémem DELTA-MKS provádí sériově SVUM-CZ, s.r.o. na základě licence fy. Dörken MKS-Systeme (SRN) na svém pracovišti v Kolíně.