DELTA MKS - Odmaštění

Odmaštění je zcela nezbytný krok pro následující proces – odstraňuje z dílů mastnotu, která je pro další postup nepřijatelná.

Všechny fáze odmaštění probíhají ve stejném zařízení. To zjednodušuje celý proces a zároveň eliminuje riziko poškození dílů spojené s manipulací. Zařízení je vybaveno dvěma oddělenými nádržemi (pro mytí a oplach) a disponuje několika programy pro dosažení spolehlivého a kvalitního odmaštění všech dílů. Je také vybaveno sběračem olejů, který posouvá kvalitu procesu i jeho šetrnost na velmi vysokou úroveň.

  • Mytí: První fáze odmašťování se nazývá mytí a probíhá ve slabě alkalické lázni na vodní bázi, jejíž teplota se pohybuje okolo 60–70 °C. Tato fáze zajišťuje odstranění konzervačních olejů a jiných prostředků.
  • Oplach: Po mytí následuje proces oplachu, a to teplou lázní, která obsahuje pasivátor. Tato složka zajišťuje ochranu před vznikem koroze.
  • Ofuk: Poslední fází odmaštění je ofuk tlakovým nebo horkým vzduchem.