Povrchová úprava kovů

Naše společnost operuje na pěti povlakovacích linkách, které obsluhuje třicet zaměstnanců. Zajišťujeme tak kapacitu 300 tun materiálu za měsíc.

Ruční nástřik

Co se týká unikátní a žádané metody ručního nástřiku, naše povlakovací linka disponuje malým ručním pracovištěm, které se využívá hlavně pro větší díly (není možná metoda Dip-Spin), případně na díly, kde se požaduje vysoká vizuální kvalita povrchové úpravy. Součástí ručního pracoviště je i malý typ zařízení Dip-Spin, využívaný na speciální povlaky, který není možné zařadit na standardní linku.

DELTA MKS Coating

Důležitou součástí povlakovacího procesu je vedle zařízení pro odmašťování a tryskání i pět povlakovacích linek. Jsou konstrukčně odlišné, aby vyhověly technologickému postupu v rámci jednotlivých typů povlakovaných dílů. Díky jejich přístupnosti pro obsluhující pracovníky je možné zajistit absolutní kontrolu nad procesem i péči o kvalitu.

Ve výrobě zaměstnáváme pouze kvalifikované pracovníky. Klademe důraz na jejich neustálý rozvoj a schopnost přizpůsobit se nejnovějším poznatkům a technologiím. Proto zajišťujeme pravidelná školení ve spolupráci se společností DÖRKEN MKS-Systeme. Dbáme na dodržování pravidel výroby i bezpečnosti práce.