DELTA MKS - Vrchní povlak

Vrchní povlak, nanášený volitelně na základní vrstvu, zvyšuje ochranné vlastnosti proti korozi. Díly tak mohou získat některé multifunkční vlastnosti, jako je definovaný koeficient tření nebo odolnost vůči chemikáliím. Provádí se v několika barevných rozlišeních. Po aplikaci vrstvy Top Coat následuje vytvrzení povlaku. Probíhá v průběžných pecích za teplot, které se liší v závislosti na druhu aplikované povrchové úpravy, v rozmezí 180–250 °C.

Aplikace se provádí pomocí metody Dip-Spin (hromadné namáčení s následným odstředěním v povlakovacím bubnu) nebo ručním nástřikem.

Delta Seal

Delta Seal je organický mikrovrstevný systém, určený zejména pro ocelové podklady upravené povlakem Delta Tone, hliník nebo nerezavějící ocele.

Top Coat Delta Seal slouží mj. k barevnému označení povrchů, snižuje a stabilizuje součinitel tření a podstatně zlepšuje výsledky zkoušek v solné mlze. Výrobně chrání proti kontaktní korozi a zpomaluje vznik bílé rzi.

Základní barva je stříbrná a černá, ve zvláštních případech je možná též červená, světle modrá, tmavě modrá, zelená, světle šedá, okrově hnědá a ořechově hnědá.

Modifikace Delta Seal GZ obsahuje integrované suché mazivo PTFE, díky kterému splňuje požadavky na stálý koeficient tření. Systém je určen zejména pro povlakování závitových dílů. Delta Seal GZ dodáváme v barevném provedení stříbrná a černá.

Delta Protekt VH 300

Je povlakovým materiálem na bázi lithium-silikon-oxidového polymeru, který po vytvrzení vytváří na podkladech upravených DELTA PROTEKTEM KL 100 nebo DELTA TONE 9000 průhlednou vrstvu, která již při tloušťce 2–4 mikrometry bariérovým efektem podstatně snižuje korozní účinky vzdušné vlhkosti kyslíku a korozních činidel na takto upravené ocelové součásti. Při celkové tloušťce kombinovaného povlaku 12 mikrometrů se zvyšuje odolnost v solné mlze (DIN 50021) až na více než 1 000 hodin, což jsou výrazně vyšší hodnoty než u kombinace DELTA TONE – DELTA SEAL. Zvyšují se i mechanické hodnoty povlaků, zejména jejich tvrdost.

Delta Protekt VH 301 GZ a VH 302 GZ

Na rozdíl od předešlého materiálu obsahuje kluzný prostředek, který po aplikaci zaručuje nízké a řízené součinitele tření. Vhodný je hlavně u závitových dílů a používá se zde v kombinaci s PROTEKTEM KL 100. Další výhodou je i to, že potřebné tloušťky jeho nánosů jsou oproti dřívějším úpravám nižší, což z prostorových důvodů příznivě ovlivňuje možnosti aplikací i u menších průměrů závitů nebo u přesných závitů.

Jsou výhodné též z dalšího, ekologického hlediska, protože jsou ředitelné vodou. Vytvrzování lze u nich provádět již od 80 °C. Jejich bariérová účinnost zůstává vysoká i při zvýšených teplotách a například jejich dlouhodobé vystavení teplotě 200 °C jejich bariérový účinek zlepšuje dalším zasíťováním povlaku. Toto vytváří předpoklady pro jejich aplikaci i v motorovém prostoru a oblasti brzd automobilů, kde je značné teplotní namáhání.