DELTA MKS - Tryskání

Tryskání provádíme za účelem zbavení dílů špon a okují, zajištění čistoty dílů a zvýšení přilnavosti povrchové úpravy. V naší výrobě používáme tři automatická a jedno ruční tryskací zařízení, která fungují na základě separace tryskacího média, a zaručují tak udržení vysoké kvality média a výsledné čistoty dílů.

Zařízení fungují na základě mechanického vrhání tryskacího média na díly, a to pomocí metacího kola. Abrazivní médium je vrháno na díly, které se převalují po gumovém pásu, při velmi malých otáčkách. Celý proces je rovnoměrný, a zajišťuje tak stejnou kvalitu otryskání všech dílů.

Riziko poškození je eliminováno použitím ochranných košů, které nijak neovlivňují kvalitu provedení.

Pro většinu kovových dílů je vhodné tryskání ocelovou drtí. Pro pružiny, u nichž je nutné snížit povrchové pnutí, je pak využíváno tryskání ocelovými kuličkami. Případně je možné použít speciální ostrá abraziva.